"Lichte vracht", twee woorden die een fiscaal voordeel weten op te wekken in autoland. Bij IDC CARS weten we er alles over en bieden we u de optie aan om uw auto om te bouwen naar een lichte vracht.

Particulieren & zelfstandigen

Hebt u als particulier of zelfstandige al eens berekend hoeveel uw wagen kost op jaarbasis? De auto krijgt niet voor niets de bijnaam “fiscale melkkoe”…

De overheid is de grootverdiener. Behalve lucratieve marges op brandstofkosten, is er ook nog de beperkte fiscale aftrekbaarheid van autokosten, BIV & verkeersbelasting.

Fiscale voordelen

Om te beginnen betaalt u geen “belasting op de inverkeerstelling”. Ook het tarief van de  verkeersbelasting valt zeer goed mee. Afhankelijk van de maximaal toegelaten massa uitgedrukt in kg betaalt u daarvoor jaarlijks tussen 34,45 €  en 148,76 €.

Verder zijn alle beroepsmatige kosten van de lichte vrachtwagen voor 100% aftrekbaar, ongeacht of u uw activiteiten uitoefent via een eenmanszaak dan wel d.m.v. een vennootschap. Dit in tegenstelling tot de aftrek van autokosten die voor 75% beperkt zijn in een eenmanszaak ofwel aftrekbaar zijn afhankelijk van de CO2-uitstoot ingeval van een vennootschap.

In tegenstelling tot een personenwagen, kunt u fiscaal versneld (degressief) afschrijven op een lichte vrachtwagen. Eventuele bijkomende kosten bij aanschaf, kunnen ineens worden afgeschreven. Bij een personenwagen dienen dergelijke kosten volgens hetzelfde ritme als de wagen te worden afgeschreven.

Wie zijn activiteit uitoefent via een eenmanszaak kan bovendien genieten van de investeringsaftrek indien u de wagen enkel gebruikt voor beroepsdoeleinden.

Op het vlak van BTW is de 50%-aftrekbeperking niet van toepassing voor lichte vrachtwagens, zoals dat wel het geval is voor personenwagens.

Goed om weten: of u de wagen al dan niet gebruikt voor het vervoer van goederen doet niet ter zake om van de fiscale voordelen te genieten! De fiscus kan u dus de voordelen niet ontzeggen als de activiteit van uw onderneming enkel bestaat uit het verstrekken van diensten.

De partner in de ombouw tot lichte vracht

Wij verzorgen de ombouw van personenwagen naar lichte vracht,
inclusief de homologatie van uw voertuig.
Wij bieden ook transport aan voor klanten indien ze niet tot bij ons geraken met de wagen.