Verantwoordelijke instantie- verwerkingsverantwoordelijke

IDC CARS (hierna: IDC) met maatschappelijke zetel te Nieuwlandlaan 66, 3200 Aarschot, België, per mail bereikbaar via: info@idc-cars.be, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0433568620,  is de verwerkingsverantwoordelijke voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoons gerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming en GDPR.

IDC hecht grote waarde aan uw privacy en werkt daarom conform volgende principes:

 1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.
 2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen zou maken.
 3. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
 4. Wij voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR en de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018) en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. Wij gebruiken cookies om uw bezoek op onze website te optimaliseren. Lees meer over ons cookiebeleid in onze cookieverklaring.

PERSOONSGEGEVENS

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om uw opdracht en aanverwante dienstverlening te kunnen uitvoeren en om onze relatie te beheren, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaart zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

In deze Privacyverklaring betekent uw “persoonsgegevens”: informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw (voor)naam, adres, gebruikersnaam, e-mailadres en telefoonnummer, maar het ook andere informatie zoals het IP-adres en informatie over uw auto (chassisnummer).

Afhankelijk van uw opdracht kunnen we u verzoeken om bijkomende documenten, die wij nodig hebben om uw opdracht uit te voeren, aan ons over te maken.

Wij verzamelen persoonsgegevens over u uit verschillende bronnen, waaronder:

 • Informatie die u ons direct verstrekt
 • Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de IDC-site gebruikt

 

UW RECHTEN EN WIE TE BENADEREN

U hebt het recht ons te melden dat:

 • u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij over u hebben;
 • u wilt dat wij uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen;
 • u wilt dat de verwerking van uw gegevens beperkt wordt;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • u recht op gegevensoverdraagbaarheid wilt uitoefenen;
 • u misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden.

 

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken en richt u uw verzoek aan: info@idc-cars.be.

Binnen een maand na het indienen van uw verzoek, informeren wij u welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (GBA).

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact(at)apd-gba.be

 

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In de regel delen wij uw persoonsgegevens met niemand buiten IDC, tenzij dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de dienstverlening. De partijen die wij selecteren zijn zorgvuldig gescreend en garanderen dezelfde bescherming van uw data.

Uw data wordt gedeeld met:

 • derden die betrokken worden bij de uitvoering van de dienstverlening, zoals een onderaannemer (een transporteur of een agent op bestemming) en de keuringsdienst
 • Derden die betrokken worden bij de aankoop van het voertuig in het buitenland, zoals de makelaar, verkoper van het voertuig, douane, hotel en reisagent en /of de douane autoriteiten
 • wetshandhaving- of overheidsdiensten wanneer deze ons vragen de informatie openbaar te maken
 • verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses, zoals Google;
 • verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;

 

IDC verkoopt geen persoonsgegevens.

DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien u een wagen zou aankopen in het buitenland via onze tussenkomst, is het nodig dat we uw persoonsgegevens overdragen naar onderaannemers (en hun servers in het buitenland) of andere streng geselecteerde derde partijen in andere landen, zodat zij de persoonsgegevens namens ons kunnen verwerken.

U dient zich ervan bewust te zijn dat veel landen buiten de EU niet dezelfde juridische bescherming bieden aangaande persoonsgegevens als u gewend bent in uw eigen land. Terwijl uw persoonsgegevens zich in een ander land bevinden, kunnen deze worden bekeken door rechtbanken, wetshandhaving instanties en nationale veiligheidsautoriteiten volgens de daar geldende wetgeving.

Behoudens ingeval van een formeel verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens, beloven we dat alle door ons geselecteerde partijen die uw persoonsgegevens verwerken, passende beveiligingsmaatregelen moeten nemen om deze te beschermen en alleen het recht hebben om de informatie te verwerken uitsluitend overeenkomstig IDC instructies.

HET BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en agenten op een ‘need-to-know’ basis.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

IDC bewaart de persoonsgegevens die u ons gaf om de dienstverlening uit te kunnen voeren tot vijf jaar na de dienstverlening.

De gegevens die verzameld worden n.a.v. uw bezoek aan de website worden zes (6) maanden  bewaard.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GEBRUIK VAN COOKIES- GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website  gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

GOOGLE MAPS

Op onze Facebook pagina wordt gebruik gemaakt van de Google Maps-kaartservice via een API. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IDC heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

IDC maakt gebruik van Google Maps om het gemakkelijker te maken voor de gebruiker om de locaties die door ons zijn aangegeven op de website te kunnen vinden.

Meer informatie over het gebruik van persoonlijke data kunt u vinden in de verklaring over gegevensbescherming van Google op:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

FACEBOOK

Op onze site is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op  Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 21 januari 2020.